Bij goed onderhoud, gaat uw horloge meerdere generaties mee.

Wij doen ons uiterste best om de levensduur van onze horloges voor meerdere generaties te waarborgen. Wij gebruiken louter de beste materialen, bewerkt door ambachtslieden. Een mechanisch horloge is stukje technisch vakmanschap. Een veer, tandwielen en een balans zorgt er 24/7 voor dat u de tijd kunt aflezen, zonder gebruik van electriciteit. Deze vernuftigheid brengt enige zorg met zich mee, daarom geven wij u graag drie tips.

Heeft u vragen? Wellicht zijn ze eerder gesteld. Bekijk onze FAQ (frequently asked questions).

Bij goed onderhoud, gaat uw horloge meerdere generaties mee.

Wij doen ons uiterste best om de levensduur van onze horloges voor meerdere generaties te waarborgen. Wij gebruiken louter de beste materialen, bewerkt door ambachtslieden. Een mechanisch horloge is stukje technisch vakmanschap. Een veer, tandwielen en een balans zorgt er 24/7 voor dat u de tijd kunt aflezen, zonder gebruik van electriciteit. Deze vernuftigheid brengt enige zorg met zich mee, daarom geven wij u graag drie tips.

Heeft u vragen? Wellicht zijn ze eerder gesteld. Bekijk onze FAQ (frequently asked questions).

Tip 1

Onderhoud uw mechanische horloge minstens iedere vier jaar.

Tip 2

Vermijd heftige schokken en magnetisme.

Tip 3

Zorg altijd dat de kroon van uw horloge goed gesloten is.

De onderdelen in het mechanische uurwerk van uw horloge zijn onderhevig aan slijtage. Zij zijn afhankelijk van een juiste smering en goede olie. Deze kan uitdrogen. Daarnaast kan vuil in uw horloge komen, dat zich tussen de tandwielen kan ophopen.
Breng daarom minstens iedere vier jaar uw horloge naar het Staudt servicecentrum voor een servicebeurt. Zo zal uw horloge ook uw volgende generaties van tijd voorzien.

Klik hier voor meer informatie over een servicebeurt.

De waterdichtheid van een horloge wordt gemeten in bar, atmosfeer of meters. Onze horloges zijn waterdicht tot 3 bar, wat betekent dat zij spatwaterdicht zijn.

Tegen een kleine regenbui of handen wassen is een horloge met 3 bar bestand, mits de kroon gesloten is. Maar tegen zwemmen, hevige warmte i.c.m. vochtigheid (zweten) of douchen niet.

De waterdichtheid van een horloge niet permanent. Pakkingen kunnen uitdrogen. Laat daarom de waterdichtheid van uw horloge ieder jaar checken bij uw juwelier.

De balans van uw horloge is voorzien van een hoogwaardige schok-protectie. Desalniettemin zijn de minuscule assen van de balans erg gevoelig voor schokken. Vermijd daarom schokkende bezigheden, zoals golfen en timmeren.

Door magnetisme kan uw horloge gemagnetiseerd worden, waardoor hij niet meer accuraat loopt. Vermijd daarom magnetische velden, zoals speakers en MRI. Onze horlogemakers kunnen uw horloge demagnetiseren in het Staudt servicecentrum.

Tip 1

Onderhoud uw mechanische horloge minstens iedere vier jaar.

De onderdelen in het uurwerk van uw mechanische horloge zijn onderhevig aan slijtage. Zij zijn afhankelijk van een juiste smering en goede olie. Deze kan uitdrogen. Daarnaast kan vuil in uw horloge komen, die zich tussen de tandwielen kan ophopen.
Breng daarom minstens ieder vier jaar uw horloge naar een Staudt servicecentrum voor een servicebeurt. Zo zal uw horloge ook uw volgende generaties van tijd voorzien.

Klik hier voor meer informatie over een servicebeurt.

Tip 2

Vermijd heftige schokken en magnetisme.

De waterdichtheid van een horloge wordt gemeten in bar, atmosfeer of meters. Onze horloges zijn waterdicht tot 3 bar, wat betekent dat zij spatwaterdicht zijn.

Tegen een regenbuitje, afwasbeurt of handenwassen is een horloge met 3 bar bestand, mits de kroon gesloten is. Maar tegen zwemmen, hevige warmte i.c.m. vochtigheid (zweten) of douchen niet.

De waterdichtheid van een horloge niet permanent. Pakkingen kunnen uitdrogen. Laat daarom de waterdichtheid van uw horloge ieder jaar checken bij uw juwelier.

Tip 3

Zorg altijd dat de kroon van uw horloge goed gesloten is.

De balans van uw horloge is voorzien van een hoogwaardige schock-protectie. Dessalnietemin zijn de miniscule asjes van de balans erg gevoelig voor schokken. Vermijd daarom schokkende bezigheden, zoals golfen en timmeren.

Door magnetisme kan uw horloge gemangnetiseerd worden, waardoor hij niet meer accuraat loopt. Vermijd daarom magnetische velden, zoals speakers en MRI.